Biennalowa Kieszeń Vincenta ogłasza konkurs!

Zapraszamy do udziału w konkursie na scenariusz warsztatu twórczego, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.

Zwycięskie prace zostaną zrealizowanie w ramach 18. Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Biennalowa Kieszeń Vincenta w 2019 roku.

Tym razem inspirację twórczą do przygotowania idei oraz scenariuszy warsztatów stanowić będą cztery wybrane pojęcia ze słownika Jana Berdyszaka. Każdy z uczestników może wybrać jedno lub dwa pojęcia jako punkt wyjścia dla działań twórczych.

CIEMNOŚĆ I GĘSTOŚĆ – ciemność i gęstość to odpowiadające sobie stany myśli materii. 

Są przeciwstawieniem pustki, drugim krańcem kreacji i bytu. Tak jak oświetlony przedmiot opisywany jest cieniem, tak ciemność i gęstość precyzują potencjalizm i puste. Napięcie powstaje między przeciwnymi biegunami, sztuka powstaje między potencjalizmem
a ciemnością, obiekt artystyczny między pustym a gęstością. Pojęcie ciemności w historii kultury i religii kojarzyło się ze stanem pełnej integracji ze śmiercią, mówimy: ciemność duszy, ciemność myśli, ciemne zamierzenia. Ciemność jest próbą nadania metafizyce cech materii. Pojęcie gęstości kojarzy się z fizycznością ciał: gęstość Ziemi, gęstość fal dźwiękowych, gęstość lodu. W ten sam sposób może się odnosić do obiektu artystycznego: gęstość obrazu, gęstość dźwięku, gęstość spoiwa.

W 1963 roku Jan Berdyszak pisał: ,,Światło wydobywa i mnoży struktury przestrzeni,
a ciemność skrywa w sobie i wchłania w siebie. Ciemność odprzedmiotawia, nie tracąc
w sobie przedmiotów. W ciemności milkną dla oczu przestrzenie (…). Ciemność jest całością”.

ODNAWIANIE – Jest suplementem dla wszystkich haseł, jest metahasłem. To powrót do tego samego punktu w innej przestrzeni i innym czasie, wielka tajemnica sztuki wielokrotnie czerpiącej z tego samego źródła. Odnawianie jest też odwiecznym marzeniem o powrocie do dziedzictwa energii, jest siłą tworzenia wszystkich stanów i form.

PRZEMIANA – ,,…u podstaw Księgi Przemian (Chińskiej Księgi I Ching – przyp. autora) leży zasada, która Zmianę uważa za najważniejszy czynnik regulujący uniwersum. I Ching jest księgą wschodnich mądrości, która Zmianę uczyniła centrum obserwacji i z niej starała się wyprowadzić wszelkie zasady rządzące światem” (piszą T. Zysk i J. Kryg we wstępie do
I Ching. Księga Wróżb, Bydgoszcz 1990, s. 8).

Przemiana jest więc energetyczną postacią bytu, warunkiem stawania się , nowości, ale także powrotu do form znanych. Przemiana może pokonywać czas we wszystkich kierunkach. Dzięki przemianie żadna klęska nie jest ostateczna, żadna forma nie trwa wiecznie. W sztuce przemiana dotyczy nie tylko dzieła, ale i widza Jest jednoczesnym dryfowaniem kilku kontynentów, procesem niekiedy tak złożonym, że nieprzewidywalnym. Ma wymiar nie tylko ogólnej sytuacji, ale także najdrobniejszego szczegółu. Przemiana indywidualizuje warsztat artystyczny, błędy obraca w arcydzieła, z mistrzów czyni terminatorów.

Jan Berdyszak pisał: ,,Przemiana to jakby rodzaj pomostu, który nie tylko łączy dwa brzegi, ale prowadzi do jeszcze zupełnie innego brzegu. (…)

Wobec przemiany nie istnieje pojęcie końca i nie ma pojęcia niemożliwości. Przemiana umożliwia niemożliwe i tak niemożliwe w naturalny sposób staje się koniecznością”.

WIELOZNACZNOŚĆ – jest z definicji ucieczką przed śmiercią. Każdą rzecz, zjawisko, stan, czynność, energię czyni dwukrotnie większą, nadaje im podwójny, przeciwstawny wektor, wysyła myśli w wiele stron naraz. Wieloznaczność broni przed pewnością, znużeniem, jest naturą sztuki. Wieloznaczność napędza koło przemian, jest przymiotem międzywartości. Wieloznaczność odpowiada w strefie pojęć materialnemu „pomiędzy”. W pojęciu wieloznaczności kryje się podtekst ,,względności”, dopuszczenia ,,wątpliwości”. W dziejach sztuki europejskiej z wieloznacznością łączono ,,iluzję” – dopuszczenie pomyłki, zawodność zmysłów. Obraz iluzjonistyczny był wieloznaczny, był czym innym, a co innego udawał. Wieloznaczność jest cechą literatury w języku japońskim. Jedynie znajomość kontekstu pozwala precyzować myśli, a nawet rozmieszczenie poszczególnych słów. Wieloznaczność ma też podstawowe znaczenie w rozumieniu wszystkich napisanych tu słów i pokazanych zjawisk. Ona je spina, łączy ze sobą, myśli kieruje ku obrazom, rzeźby zamienia w rozważania filozoficzne, z instalacji czyni rzeczywistość.

Jan Berdyszak pisał:

,,Wieloznaczność i wieloaspektowość właściwa jest dla każdej rzeczy, a także dla każdej rzeczywistości. Sztuka nie odnosi się do czegokolwiek  na zasadzie ‘albo… albo’, ale jej postępowanie można opisać tak:

ani tylko to, ani tylko tamto,

ani tylko owo, ani tylko inne”.

Jan Berdyszak - ur. 15.06.1934 w Zaworach koło Poznania (pow. Śrem), zm. 18.09.2014 w Poznaniu. Rzeźbiarz, malarz, grafik, scenograf, teoretyk sztuki, pedagog.

Pierwszymi nauczycielami byli: Józef Berdyszak – ojciec, rzeźbiarz i prof. Jan Wroniecki – grafik, malarz. Studia artystyczne odbył w latach 1952-1958, na obecnym Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, które ukończył dyplomem z zakresu rzeźby u prof. Bazylego Wójtowicza. Z uczelnią tą – od 1965 roku – związana była także działalność pedagogiczna artysty.

Prace powstałe w okresie studiów, dyplom, poszukiwania z zakresu malarstwa i grafiki, a także inspiracje historyka sztuki Krzysztofa Łubieńskiego oraz współpraca z teatrami poznańskimi zapoczątkowały wszystkie charakterystyczne nurty twórczości artysty.

W swej różnorakiej twórczości koncentrował się na stworzeniu za pomocą malarstwa, grafiki i rzeźby, syntezy
i prostoty formy, czego wyrazem są kompozycje o charakterze abstrakcyjnym, rzeźby i instalacje z myślą, aby połączyć je integralnie z otoczeniem, a odbiorca – widz był jego aktywnym uczestnikiem.

W kontekst kreacji i odbioru dzieła artysta włącza także rozważania z zakresu filozofii, co odzwierciedlają teksty
z zakresu teorii dzieła sztuki będące formą manifestu artystycznego. Autor wielu scenografii i akcji parateatralnych o charakterze happeningów. Prace swoje prezentował prawie na całym świecie. Znajdują się one w wielu znaczących kolekcjach w kraju i za granicą.

więcej na:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Berdyszak

https://culture.pl/pl/tworca/jan-berdyszak

https://www.facebook.com/berdyszak/

 WAŻNE INFORMACJE: 

- Zgłoszenia na konkurs w formie wersji cyfrowej należy wysłać mailem na adresy: twieczorek@csdpoznan.pl, wnowak@csdpoznan.plz tytułem 18. Kieszeń Vincenta – konkurs na scenariusz w terminie do 3 lutego 2019 roku do godziny 00.00.

- decyzja o wyborze projektów zostanie ogłoszona do 11 marca 2019 roku. Decyzja ta jest ostateczna, a organizator nie przewiduje trybu odwoławczego

- realizacja warsztatów podczas 18. Kieszeni Vincenta w dniach 7- 9 maja 2019.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN I ZAŁOŻENIA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULATIONS

APPLICATION FORM