O alekinowym Forum raz jeszcze

Zapraszamy do lektury artykułów Pani Agnieszki Czachorowskiej, zamieszczonych w Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku Oświatowym „Refleksje”.

Dotyczą one Forum nauczycieli i filmowców „Filmowy obraz świata”, które organizowaliśmy w ubiegłym roku podczas Festiwalu Ale Kino! Pani Agnieszka Czachorowska jest wychowawczynią świetlicy w Szkole Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie oraz nauczycielką konsultantką do spraw świetlic szkolnych w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  Artykuł zatytułowany „Filmowy obraz świata” znajduje się w numerze 2, na stronie 86, natomiast artykuł „Dokument i animacja w edukacji” w numerze 3, na stronie 99.

"Filmowy obraz świata"

"Dokument i animacja"