Ogłoszenie o zamówieniu społecznym na hotele - informacja o rozstrzygnięciu

Informujemy, że zakończono przyjmowanie zgłoszeń dot. zamówienia na hotele.

Informacje na temat liczby zgłoszeń, ich warunkach oraz wybranych ofertach zjajdują się w załączniku poniżej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT