Ruszamy na Wielką Przygodę z Filmem

Już prawie ćwierć wieku młodzi filmowcy z Poznania wyruszają w swoją, często, pierwszą profesjonalną przygodę z filmem.

W styczniu w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu wystartowała 24. Wielka Przygoda z Filmem stanowiąca całoroczny cykl spotkań warsztatowych z zakresu realizacji filmu.

Do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu zakwalifikowano 4 grupy filmowe: ze  Szkoły Podstawowej nr 78, Liceum Plastycznego, Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Opieki artystycznej podjęli się zawodowi reżyserzy: Maciej Sterło-Orlicki, Mikołaj Haremski, Jacek Filipiak i Mariusz Palej.

Założeniem warsztatów jest aktywne uczestnictwo uczniów na wszystkich etapach powstawania filmu, od pomysłu do realizacji, od scenariusza, poprzez plan filmowy do montażu. Uczestnicy wybierają temat filmu, piszą scenariusz, rozdzielają między siebie niezbędne do powstania filmu funkcje. Rolą opiekuna artystycznego jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji pomysłu. Zajęcia stanowią praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej, a zarazem przygotowują uczniów do samodzielnej i krytycznej analizy oraz interpretacji różnorodnej produkcji filmowej i telewizyjnej.

Zajęcia umożliwiają młodzieży poznanie podstaw warsztatu, techniki i technologii realizacji filmu, pozwalając im na samodzielne kontynuowanie swoich zainteresowań indywidualnie lub w amatorskich klubach filmowych.

Obecnie trwa etap scenariuszowy. Młodzi filmowcy zastanawiają się nad tematem swojego filmu. Kolejne spotkania dotyczyć będą nadania mu formy scenariusza/ scenopisu i  sposobu realizacji  na planie filmowym.

Projekt został objęty od 2015 patronatemi wsparciem finansowym Stowarzyszenia Filmowców Polskich.