Ruszyły zgłoszenia na "Fokus na spotkanie"!

Zapraszamy młodych ludzi zainteresowanych praktyczną realizacją filmu do uczestnictwa w projekcie „Fokus na spotkanie”!
Zadaniem uczestników będzie realizacja, pod opieką artystyczną profesjonalnego reżysera oraz operatora kamery, kreatywnego dokumentu filmowego, próbującego uchwycić i zarejestrować specyficzne interakcje w relacji artysta - odbiorca i odbiorca - artysta. Zadaniem grupy filmowej będzie także pokazanie międzypokoleniowego odbioru sztuki oraz aktywnego uczestnictwa odbiorcy w wydarzeniach artystycznych adresowanych do najmłodszego widza.
Inspiracją czy ilustrację tematu stanowić będą wydarzenia 22 Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu.

Grupę (10 – 12 osób, w wieku 16 -19 lat) wyłonimy na postawie nadesłanych zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie mailem na adres msuchanecki@alekino.com, do 30 marca, krótkiej deklaracji uczestnictwa zawierającej : imię i nazwisko, datę urodzenia, szkołę i krótki opis swoich zainteresowań i umiejętności filmowych oraz informacji o posiadanym sprzęcie filmowym.

Czekamy na Was!