Żegnamy Wandę Chotomską

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Wandy Chotomskiej.

Mieliśmy zaszczyt wiele razy z Nią współpracować. Spotkania z Panią Wandą były zawsze spotkaniami z królową - dziecięcej poezji. Niczym barwny motyl przykuwała uwagę, wzbudzała szacunek i wywoływała podziw, jak na monarchinię przystało, ale jej najwspanialszą cechą było to, że budziła radość, wśród wszystkich, dzieci i dorosłych. A nie była to radość byle jaka, bo Pani Wanda czyniła to zawsze z prawdziwie królewską klasą. W czasach, gdy wokół narasta tyle złych emocji, coraz częściej dotykających także dzieci, będzie tej radości Pani Wandy niezwykle nam brakowało. Na szczęście pozostały wiersze.