"Wariacje i odmieńce". Teatr instrumentalny Jarka Siwińskiego