Warsztaty ANIMATOR JUTRA 2017 - Zmieńmy się na chwilę w zwierzęta