Warsztaty dramatopisarskie

Warsztaty dramatopisarskie organizujemy dla uczestników konkursu na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży od roku 1994. Umożliwiają one podnoszenie kwalifikacji młodych autorów poprzez wnikliwe omawianie nadesłanych prac ze specjalistami – jurorami konkursu, spotkania i dyskusje na temat literatury i teatru z wybitnymi pisarzami i reżyserami. Warsztaty to także okazja do bezpośrednich kontaktów autorów sztuk z dyrektorami teatrów z całej Polski, zapoznania się z najnowszymi utworami (poprzez ich pierwsze czytanie w wykonaniu zawodowych aktorów), tematami i trendami w dramaturgii.

Inspiracją do ich organizowania i pierwowzorem był pokaz warsztatowy Macieja Wojtyszki i aktorów Teatru Nowego w Poznaniu na temat przekładania słowa dramatu na materię teatru zorganizowany w roku 1988 w ramach Ogólnopolskiej Sceny dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem Ołówek i gumka teatralna.

Warsztatowe spotkania w Zaniemyślu (na Wyspie Edwarda miało miejsce 18 edycji) i Obrzycku (8 edycji) mają także istotne znaczenie integracyjne: wewnątrzśrodowiskowe (wielu autorów zaprzyjaźniło się i chętnie ze sobą współpracuje), wiążące ludzi pióra i sceny, którym zależy na wprowadzaniu do teatru dla dzieci i młodzieży nowych jakości intelektualnych i artystycznych.

Uczestnicy warsztatów, Obrzycko 2011

Ich gośćmi byli wybitni pisarze, reżyserzy, dyrektorzy teatrów i ludzie nauki m.in.: Joanna Kulmowa, Krystyna Miłobędzka, prof. Anna Brzezińska i prof. Marta Karasińska, Ulrich Hub i Lutz Hubner (dramatopisarze z Niemiec) Krystian Lupa, Piotr Łazarkiewicz, Andrzej Maleszka, prof. Przemysław Czapliński, prof. Ryszard K. Przybylski, prof. Lech Śliwonik, Tadeusz Słobodzianek, Piotr Trzaskalski, Krzysztof Zanussi.

Uczestnikami m.in. Liliana Bardijewska, Krystyna Chołoniewska, Iza Degórska, Marta Guśniowska, Monika Milewska, Malina Prześluga, Robert Jarosz, Michał Walczak.

KURATOR

Zbigniew Rudziński, zrudzinski@csdpoznan.pl, tel. 61 646 44 75

Warsztaty dramatopisarskie odbywają się każdego roku jesienią.

Relacja z 24 Warsztatów Dramatopisarskich w Obrzycku (2015)