AUDIOPYŁKI - wyprawa do wnętrza dźwieku

AUDIOPYŁKI to nowatorska próba Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu mająca zachęcić najmłodsze dzieci w wieku  4 - 6 lat do teatralnego odbioru muzyki. To wyprawa bardzo małej grupy przez przestrzenie zarówno przyrody jak i organizmu człowieka. Wyprawa szczególna, bo skoncentrowana nie na tym, co widzialne, a jedynie na tym, co słyszalne. Całość wydarzenia nabiera charakteru badawczego, ponieważ odbywa się w specjalnie skonstruowanym dźwiękowo-świetlnym wehikule. Zadaniem tego tajemniczego pojazdu jest wprowadzenia pasażerów w stan gotowości i otwarcia na kontakt z nieznanym, osobliwe pobudzenie wyobraźni, uruchomienie serii skojarzeń aż po samodzielne konstruowanie fabuły. To na pewno artystyczny eksperyment, próba szukania nierozpoznanych jeszcze pól wrażliwości estetyczno-intelektualnych dziecka.

 

Audiopyłki to pyłki szczególne. Podobnie jak pyłki kwiatów podróżują unosząc się w powietrzu. Gdy trafią do czyjegoś ucha kiełkują serią obrazów. Można za nimi podążać w specjalnie do tego przygotowanej kapsule, do której zapraszamy wszystkie najmłodsze dzieci.
Audiopyłki to słuchowisko połączone z wyprawą do świata, w którym historie opowiadają się bez słów - jedynie przy pomocy dźwięku i światła.

 

Koncepcję Audiopyłkowej Ekspedycji opracował Robert Jarosz

Audiopyłki zbierał, badał i w wartości muzyczne układał - kompozytor i świetlny programista Patryk Lichota

Audiopyłkową Kapsułę zaprojektował czeski naukowiec i scenograf Jan Polivka

Audiopyłków użyczyli: Monika Dąbrowska, Agnieszka Płoszajska oraz Robert Jarosz

Oddział Budowniczych Audiopyłkowej Kapsuły tworzyli:  Grzegorz Fijałkowski,  Zdzisław  Radkowski,  Michał Krugiołka

Kombinezony przygotowały Mistrzynie Igły: Katarzyna Ratič, Beata Nowacka

Flotą miedziaków zarządzał Wojciech Nowak

W lot Audiopyłkową Kapsułą jako pierwszy uwierzył i pomyślność projektu zlecił Zbigniew Rudziński

Do podróży nastroi Audiopyłkowy Przewodnik Monika Dąbrowska
Sugerowany wiek podróżników - między 4 a 6 rokiem życia.
Na pokładzie kapsuły mieści się ich ośmiu.

Czas trwania wyprawy 45-55min.

W ramach wyprawy przewidujemy:
-    rozgrzewkę
-    odsłuchanie zapisków z podróży (6 minut)
-    przygotowanie do podróży/nałożenie kombinezonów
-    podróż Audiopyłkową Kapsułą
-    dźwiękową integrację