Działalność

Jesteśmy w Poznaniu już okrągłe 30 lat. Generalnie nasz cel się nie zmienia, zmieniają się większe lub mniejsze szczegóły, w których jednak diabeł siedzi. Zmieniają się też słowa. Kiedyś mówiono upowszechnianie, dzisiaj mówi się promocja, kiedyś interdyscyplinarność, dzisiaj multimedia, kiedyś plan, dzisiaj projekt, kiedyś w naszej nazwie był ośrodek, dzisiaj centrum i można tak długo dalej jeszcze wymieniać. Tylko dzieci i sztuka pozostają niezmienne.

Prowadzimy działania artystyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży; wspieramy profesjonalną twórczość dla najmłodszych; promujemy sztukę współczesną i ambitną, odpowiedzialnie poruszającą problemy młodych odbiorców. Dziecko to dla nas partner w odbywającej się poprzez sztukę rozmowie o sprawach ważnych. Sztuka dla dzieci to także mądra zabawa i rozrywka. Do sztuki przybliża własna twórczość, najlepiej, gdy wspierana przez współdziałającego z najmłodszym artystę.

Nasza siedziba mieści się pod samym dachem poznańskiego Zamku.To tutaj, w kilku pokojach, powstają koncepcje wielkich imprez artystycznych: Biennale Sztuki dla Dziecka czy Międzynarodowego Festiwalu Młodego Widza Ale Kino!, to tutaj wymyślamy projekty twórcze, w których biorą udział co roku tysiące poznańskich dzieci i młodych ludzi. Dotąd nasze spektakle, koncerty, wystawy, rozproszone były w różnych miejscach Poznania.  Od 14 października 2014 roku, młodych odbiorców zapraszamy głównie do  SCENY WSPÓLNEJ, której jesteśmy współgospodarzami wraz z „Łejerami”,


Sprawozdanie z działalności za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności za 2018 rok