18. Warsztaty Kieszeń Vincenta

Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego potrwają w tym roku od 6 do 9 maja.

Tym razem inspirację twórczą do przygotowania idei oraz scenariuszy warsztatów stanowić będą cztery wybrane pojęcia ze słownika Jana Berdyszaka. Każdy z uczestników może wybrać jedno lub dwa pojęcia jako punkt wyjścia dla działań twórczych. Podczas 18. KIESZENI VINCENTA odbędą się również spotkania, prezentacje autorskie, dyskusje i warsztaty, które rozwiną zdolności i umiejętności animatorów, nauczycieli, opiekunów oraz pogłębią ich wiedzę. Otwarta zostanie wystawa wybranych dzieł z twórczości Jana Berdyszaka, ilustrująca wielowątkowe poszukiwania twórcze artysty. Omówiona zostanie jego wszechstronna twórczość, która była i jest inspirująca dla wielu pokoleń artystów, pedagogów i animatorów w ostatnim półwieczu. 

PROGRAM DLA SZKÓŁ 

(DO POBRANIA TAKŻE >>TUTAJ<<)

6 maja (poniedziałek)

FORUM  Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą

godz. 16:30-17:00

- Słownik pojęć Jana Berdyszaka, autorzy: Dorota Folga-Januszewska, Jan Berdyszak, czyta Piotr B. Dąbrowski

WARSZTATY DLA ZESPOŁÓW,  inspirowane twórczością Jana Berdyszaka

godz. 17:15-19.45

- dr Marta Bosowska Passe-par-tout działania (zapisy)

- Elżbieta Olinkiewicz Sztuka jako pytanie-pytanie jako Sztuka (zapisy)

godz. 20:00-21:00

- Wokół pojęć, otwarcie wystawy prac Jana Berdyszaka,

- dr Tomasz Drewicz, prezentacja biografii Jana Berdyszaka

7 maja (wtorek)

godz. 10:00-12:00

WARSZTATY w parku Cytadela dla dzieci i młodzieży, prowadzą ZESPOŁY

godz. 13:15-14:15

DYSKUSJA dotycząca realizacji warsztatów, moderator dr Magdalena Parnasow-Kujawa

godz. 17:00-21:00

FORUM dla ZESPOŁÓW, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą

godz. 17:00-18:00

- Twórczość jako dialog z twórczością innych artystów – prezentacja prof. Marcin Berdyszak

godz. 18:15-19:00

- Sacrum i profanum. Kreatywność w ponowoczesności – prezentacja prof. Wiesław Karolak

godz. 19:15-21:00

PREZENTACJE prac ZESPOŁÓW (prezentacja pracowni oraz własna twórczość)

8 maja (środa)

godz. 10:00-12:00

WARSZTATY w parku Cytadela dla dzieci i młodzieży, prowadzą ZESPOŁY

godz. 13:00-14:00

DYSKUSJA dotycząca realizacji warsztatów, moderator dr Magdalena Parnasow-Kujawa

godz. 15:00-16:45

Daj mi przemówić – spacer śladami współczesnej rzeźby, obecnej w przestrzeni publicznej Poznania, oprowadza Marta Tracewska

godz. 17:00-21:00

FORUM dla ZESPOŁÓW, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą

godz. 17:00-17:45

PREZENTACJE prac PEDAGOGÓW/OPIEKUNÓW ZESPOŁÓW – warsztaty oraz własna twórczość

godz. 18:00-20:00

PRZEDSTAWIENIE MAZEL TOW

9 maja (czwartek)

godz. 10:00-12:00

WARSZTATY w parku na Cytadeli dla dzieci i młodzieży, prowadzą ZESPOŁY

FORUM dla ZESPOŁÓW, Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą

godz. 17:00-20:00

PREZENTACJA dokumentacji przeprowadzonych działań przez ZESPOŁY wraz z dyskusją

godz. 20:30

OPIS WYDARZEŃ
WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

7 - 9 maja, g. 10.00 - 12.00

park Cytadela, okolice  Amfiteatru

MAGICZNE PUDEŁKO

Idea: Ciemność i gęstość są przeciwstawieniem pustki, drugim krańcem kreacji i bytu. Czy w ciemności istnieje przestrzeń, czy brak możliwości zobaczenia jej to wyklucza? Czy w mroku i ciemności możemy dostrzec coś zamiast pustki?

Zadania: Używając farb luminescencyjnych uczestnicy stworzą świat składający się z ich tajemniczych opowieści i zamknięty w małym, tekturowym, czarnym wnętrzu pudełka, do którego będziemy mogli zajrzeć przez niewielki, wycięty otwór.

Grupa: Wiek uczestników: 10-12 lat

Karolina Kowalczyk, Marta Mikołajczyk, Katarzyna Małecka,

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego, Polska

SZTUKA I ZŁUDZENIE

Idea: Projekt opiera się na konkretnych koncepcjach zmian i niejednoznaczności, związany również z pojęciami ciemności i gęstości.  Za inspiracje dla projektu posłużyły obrazy Jana Berdyszaka oraz seria rzeźb Magdaleny Abakanowicz „Rycerze Króla Artura” i „Ptaki” we Wrocławiu.

Zadania: Celem projektu jest stworzenie serii połączonych ze sobą groteskowych obiektów artystycznych, 

z dodatkowymi badaniami idei plastyczności sztuki przez uczestników.

Grupa: Wiek uczestników: 10-12 lat

Daria Chadaieva, Marharyta Dmytrenkova, Yelyzaveta Vasylenko

Charków Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki, Ukraina

NA ŚCIEŻKACH WYOBRAŹNI

Idea: Warsztat ma na celu pogłębianie wyobraźni i aktywizowanie pozostałych zmysłów w świecie, w którym polegamy głównie na zmyśle wzroku i przypatrujemy się obrazom na setkach nośników.

Zadania: Uczestnicy warsztatu będą badać niewidoczną zawartość pudełek, które utożsamiamy z pojęciami ciemności i gęstości. Badając obce, niewidoczne przestrzenie uczestnicy uzyskują informacje poprzez dotyk, węch i słuch. Obiekty będą wcześniej przez nich odnalezione przy pomocy podanych wskazówek i znaków rozmieszczonych w przestrzeni parku, na wzór gry terenowej typu „Podchody”. Na podstawie poznanych przez nich informacji wykonają interpretacje tych doznań przy użyciu techniki kolażu.

Grupa: Wiek uczestników: 10-12 lat

Prowadzenie: Dominika Andrzejewska, Cezary Domiński, Daria Weisbrodt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

ROZPIĘTOŚĆ-WIZUALIZACJA POJĘĆ

Idea: Punktem wyjścia warsztatu będą dwa pojęcia ze słownika Jana Berdyszaka: ciemność i gęstość. Działanie oparte zostanie na wizualizacji pojęć za pomocą materiałów pozostających do nich w opozycji.

Zadania: Zadaniem uczestników spotkania będzie zobrazowanie, wygenerowanie i nadanie formy wartościom, które tej formy nie posiadają. Koniecznym stanie się opracowanie niestereotypowej interpretacji zmierzającej do zmaterializowania założeń koncepcji.

Grupa: Wiek uczestników: 10-15 lat

Zofia Olszowska, Maja Mach, Monika Klehamer

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska

PRZEMIANA NATURY

Idea: Przemiana to punkt wyjścia warsztatu nawiązującego do land artu - kierunku sztuki powstałego w latach 60. XX wieku. Zmiana dotyczy tu zarówno zmian klimatycznych, jak i zmiany w spojrzeniu na sztukę, która nie musi zamykać się w galeriach i muzeach - zyskuje wręcz, gdy daje się dotknąć, scala się z przyrodą, znika, rozpada się.

Zadania: Warsztaty plastyczne.

Grupa: Wiek uczestników: 10-15 lat

Prowadzenie: Prowadzenie: Laura Šolinová, Alžběta Krchová Nikola Tomanová

University of Ostrava, Czechy

NIEZNANY ZNANY

Idea: Projekt dotyczy obiektów lub wydarzeń znanych jako czarne dziury - dziury w etyce człowieka. Dzieci mogą spróbować wejść w sztukę, zbliżyć się do ludzkich i czarnych dziur z perspektywy nauki i wyobraźni oraz religii 

i sztuki. Warsztaty dadzą impuls do kształtowania potencjału naukowego i twórczego uczestników.

Zadania: Uczestnicy mogą wybrać własną technikę, która pomoże stworzyć wizualne złudzenie nieskończonej pustki. Także w jaki sposób wpływa ona na ludzi i naturę. Dzieci podejmą rozważania na temat tego, co istniało przed wszechświatem, dlaczego ciemna czarna dziura rozszerza się, gdzie zaczyna się i kończy. Dzieci spróbują zrozumieć krąg jako bezforemność, a czarne wnętrze jako nie-pełnię i nie-pustkę.

Grupa: Wiek uczestników: 10-15 lat

Prowadzenie: Michaela Pekárová, Dominika Pecušová, Marek Uličný

Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

KALEJDOSKOP

Idea: Podczas warsztatu będziemy zastanawiać się nad relacją słowa i obrazu. Uczestnicy pobudzą umysł i rozwiną abstrakcyjne myślenie.

Zadania: Warsztat bazować będzie na fragmentach tekstów kultury, tak, aby wykreować nową opowieść, a następnie przenieść ją do warstwy wizualnej w formie mobilnych obrazów-witraży.

Grupa: Wiek uczestników: 13-15 lat

Prowadzenie: Katarzyna Partyka, Aleksandra Sikora, Katarzyna Homoncik

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki, Polska

GĘSTOŚĆ I CIEMNOŚĆ W PAJĘCZEJ SIECI

Idea: Celem warsztatu jest tworzenie monumentalnej instalacji artystycznej/ rzeźby – pająka oraz jego sieci. Praca ma na celu odejście od tradycyjnego medium przekazu jak np. farby czy rysunek i pokazanie uczniom większej formy, która jest często dostępna dopiero dla grup akademickich, a bardzo otwiera młody umysł.

Zadania: Efektem pracy będzie duża, wielopoziomowa, przestrzenna, instalacja artystyczna przedstawiająca pająka oraz jego rozłożystą sieć.

Grupa: Wiek uczestników: 13-15 lat

Prowadzenie: Zuzanna Jaroszewicz, Ewa Kilar, Oskar Kolbert,

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, im. Eugeniusza Gepperta, Polska

NIE TYLKO JASNOŚĆ, NIE TYLKO CIEMNOŚĆ

Idea: To interdyscyplinarne warsztaty budzące kreatywność w młodych umysłach, pomagające odnaleźć siłę własnego umysłu i stworzyć nową rzeczywistość opartą o własne pragnienia i wizje.

Zadania: Dzieci będą tworzyć samodzielnie lub w grupach, kreatywnie interpretując wyzwania z pogranicza umysłu i wyobraźni.

Grupa: Wiek uczestników 13-15 lat

Radina Georgieva Georgieva, Nikoleta Marinova Mecherinkova, Denica Todorova,

Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego Wielkie Tyrnowo, Bułgaria

FORUM. WARSZTATY, WYSTAWA, SPACER DLA DOROSŁYCH

 

 - Passe-par-tout działania – dr Marta Bosowska (zapisy)

- Sztuka jako pytanie-pytanie jako Sztuka – Elżbieta Olinkiewicz (zapisy)

- Twórczość jako dialog z twórczością innych artystów – prezentacja prof. Marcin Berdyszak

- Sacrum i profanum. Kreatywność w ponowoczesności – prezentacja prof. Wiesław Karolak

- Wokół pojęć – wystawa prac Jana Berdyszaka

- Daj mi przemówić – Marta Tracewska, spacer śladami współczesnej rzeźby, obecnej w przestrzeni publicznej Poznania.

ZAPISY

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bilety: 5 zł dla ucznia, 2,50 dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 1zł dla opiekuna.

Prosimy o zgłoszenie rezerwacji miejsc na adres: rezerwacje@csdpoznan.pl lub telefonicznie: 884 936 747 wraz z informacją o wybranym terminie warsztacie, wieku i liczbie uczestników oraz kontaktem mailowym i telefonicznym do opiekuna.

Działania są dokumentowane przez fotografów i operatorów.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie lub niewyrażenie pisemnej zgody uczestnika lub rodzica każdego z uczestniczących w nich dzieci na użycie jego wizerunku do celów dokumentacyjnych i promocyjnych na stronie internetowej Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, profilu CSD na Facebooku oraz w materiałach medialnych informujących o działaniach CSD. Formularz prześlemy po dokonaniu rezerwacji warsztatu.

kurator projektu: Tadeusz Wieczorek, twieczorek@csdpoznan.pl, 61 646 44 77, 501 476 302

organizatorzy: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu | Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn

partnerzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA | Stowarzyszenie MUA

patronat medialny: IKS Poznański Informator Kulturalny Sportowy I Turystyczny

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Miasta Poznania Miasta Poznania #poznanwspiera