Muzyka

Działania muzyczne towarzyszą wszystkim dużym przedsięwzięciom Centrum Sztuki Dziecka. Muzyka jest bardzo silnie obecna na Biennale Sztuki dla Dziecka. Interaktywne zabawy z dźwiękami to wielka atrakcja koncertów z cyklu Muzyka i Zabawa, które nie tylko zapraszają dzieci do słuchania, ale również do współtworzenia muzyki.

 

Nasze muzyczne przedsięwzięcia organizowane są również z myślą o profesjonalistach, którzy mogą brać udział w konkursie i warsztatach kompozytorskich. W ten sposób chcemy poszerzać krąg artystów, którzy tworzą dla dzieci, a także promować i wspierać ich działalność.

 

Szersze informacje o poszczególnych projektach znajdują się w dalszych zakładkach.