Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

 

Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży wydawane są od 1992 roku (redaguje Zbigniew Rudziński) i adresowane przede wszystkim do teatrów zawodowych, a wspiera je finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsze utwory sceniczne publikowane były już w latach 80. - niedługo po założeniu naszej instytucji - w kwartalniku Sztuka dla Dziecka. Każdego roku ukazuje się jeden lub dwa zeszyty.

Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży są obecnie jedynym wydawnictwem w Polsce stale prezentującym najnowszą dramaturgię dla młodego widza. Publikowane są w nim wybrane utwory z organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka od roku 1986 Konkursu na Sztukę Teatralną oraz przekłady na język polski dramatów zagranicznych, m.in. P. Dorina i P. Gripariego, J.-C. Carriere’a, J.-C. Grumberga z Francji, T. Dorsta, U. Huba i L. Hübnera z Niemiec, A. Fujity z Japonii, B. W. Shearera z Australii. Większość drukowanych w Nowych Sztukach… utworów znalazła się w repertuarze zawodowych teatrów lalkowych, dramatycznych, Teatru TV, różnorodnych przeglądów i festiwali, np. Bajka o szczęściu I. Degórskiej miała już 10 premier, Na Arce o ósmej U. Huba i Baśń o Rycerzu bez Konia M. Guśniowskiej po 8. Kilka z nich doczekało się tłumaczenia na język niemiecki i wydania w roku 2001 w zbiorze Dramatik aus Polen, a także tłumaczenia na języki chorwacki i angielski w antologii Polish Reader - Polska Czytanka, Zagrzeb 2008. Z Nowych Sztuk… bardzo chętnie korzystają także teatry amatorskie i szkolne. Na życzenie nauczycieli i instruktorów rozsyłane są do placówek oświatowych i kulturalnych w całej Polsce.

W sprzedaży dostępne są numery od 18 do 44, z wyłączeniem numeru 21 (nakład wyczerpany).