Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989-2003

Raport jest wynikiem badań prowadzonych przez Centrum Sztuki Dziecka oraz ich analizy i omówienia podczas Kongresu Polskiego Teatru dla Dzieci i Modzieży. Wydany został w 2005 roku pod redakcją Juliusza Tyszki i Zbigniewa Rudzińskiego, przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury).

Kongres odbył sie w dniach 20-22 marca 2005 roku w CK Zamek w Poznaniu. Przygotowali go Zbigniew Rudziński, Jerzy Moszkowicz, Wojciech Nowak z CSD w Poznaniu oraz Juliusz Tyszka z UAM., który ze Z. Rudzińskim prowadził jego obrady.

Materiały kongresowa oraz listę jego 184 uczestników opublikowano w Raporcie o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989-2003.Więcej o kongresie