Scena Prezentacji

Scena Prezentacji rozpoczęła swoją działalność jako Ogólnopolska Scena dla Dzieci i Młodzieży w marcu 1985 roku od wielkiego zlotu ludzi teatru pod hasłem Formuła i perspektywy teatru dla dzieci i młodzieży. To jeden z najstarszych - obok Biennale i Festiwalu Ale Kino! - projektów naszej instytucji, prowadzony od początku przez Zbigniewa Rudzińskiego i przy wsparciu (niegdyś) Anny Sameckiej i Andrzeja Łyszyka oraz (obecnie) Jerzego Moszkowicza, Wojciecha Nowaka i Izabelli Nowackiej..

Jego celem jest pokazywanie wartościowych spektakli dla dzieci i młodzieży, podejmujących określoną tematykę, będących egzemplifikacją hasła sesji czy konferencji towarzyszącej zawsze prezentowanym propozycjom scenicznym. To także próba zwrócenia uwagi na bogactwo i różnorodność teatru adresowanego do młodego widza. Zapraszane są spektakle polskie i zagraniczne. Mieszkańcy Poznania oraz goście mają okazję uczestniczenia w wydarzeniach teatralnych dużej miary.

W ramach SCENY omawiane były m.in. takie zagadnienia, jak: Teatr młodzieży i teatr dla młodzieży (październik 1985), Witkacy. Tylko dla dorosłych? (styczeń 1986), Odbiór przedstawień teatralnych przez dzieci najmłodsze (październik 1986). Ostatnie edycje Sceny Prezentcji to Motyw drogi w spektaklach dla dzieci i młodzieży (październik 2006) oraz Teatr dla dzieci najnajmłodszych"w listopadzie 2006 z udziałem m.in. Teatru La Baracca z Bolonii. W latach dziewięćdziesiątych nasza inicjatywa pod nazwą Scena Eksperymentu Prezentacji i Krytyki była kontynuowana. Niezapomniane wrażenie pozostawiła edycja współorganizowana przez Polski Teatr Tańca - Balet Poznański (towarzyszyły jej warsztaty artystyczne dla młodych tancerzy) z udziałem Compagnie Pierre Droulers i spektaklem opartym na prozie Jemesa Joyce'a.

Teatr tańca dla dzieci i młodzieży powrócił także na Scenę Prezentacji w październiku roku 2008, a jej głównym bohaterem był francuski zespół Arcosm Company i spektakl Echoa.
W sesjach, konferencjach i dyskusjach otwartych zawsze uczestniczą naukowcy różnych dziedzin, praktycy teatralni (reżyserzy, aktorzy, kierownicy literaccy), pedagodzy, dzieci, ich rodzice i młodzież.

KURATOR

Zbigniew Rudziński, zrudzinski@csdpoznan.pl, tel. 61 646 44 75