Warsztaty

Prowadzimy zajęcia w różnych dziedzinach sztuki. Nie organizujemy zajęć cyklicznych, lecz działamy projektowo. Dzięki temu jako prowadzących możemy zapraszać artystów, animatorów, pedagogów z kraju, ale również i zagranicy, którzy często oderwani od swej codziennej pracy twórczej, odkrywają przed uczestnikami tajemnice swego warsztatu.

Informacje o poszczególnych projektach do rozwinięcia z menu pionowego.


Dzieci świetnie malują, niestety, zbyt szybko stają się one rodzicami.
Jean Cocteau

Nie tylko malują, ale i w ogóle tworzą. Dziecięca wyobraźnia, energia i dociekliwość w spotkaniu ze sztuką przynoszą niezwykłe efekty. I bynajmniej nie chodzi tu tylko o wykonane „dzieła”, chociaż te, które powstają na warsztatach Centrum Sztuki Dziecka, są na pewno fascynujące. Ale ważny jest już sam proces kreacji, twórczego działania. To on stymuluje rozwój osobowości, czyni człowieka aktywnym i wrażliwym. Kiedy zaś tworzy się w grupie, sprzyja to kształtowaniu postaw otwartych, społecznych, nacechowanych tolerancją i zrozumieniem. Dlatego każda chwila spędzona na wytężonej pracy twórczej lub zwariowanej zabawie ze sztuką, razem z artystami, każda radość, że oto coś wspaniałego z samej woli i fantazji dziecka powstało – warte są tak wiele.

Jerzy Moszkowicz