Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym na hotele - Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Ogłoszenie dotyczy realizacji świadczenia usług hotelowych na potrzeby Centrum.

Wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w zalącznikach poniżej.

Termin składania ofert upływa 15.07.2019. roku, do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy, który złożył ofertę. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką, w szczególności pocztową czy kurierską.

Dokumenty do pobrania:

TREŚĆ OGŁOSZENIA

WZÓR UMOWY

Zal. 1_część 1_opis_okolica ul. Św Marcin

Zal. 1_część 2_opis_okolica ul. Królowej Jadwigi

Zal. 1_część 3_opis_okolica ul. Brandstaettera

Zal. 2_formularz ofertowy_wszystkie części

Zal. 3_część 1.1_formularz cenowy_okolica ul. Św. Marcin_hostele

Zal. 3_część 1.2_formularz cenowy_okolica ul. Św. Marcin_h. trzygwiazdkowe

Zal. 3_część 1.3_formularz cenowy_okolica ul. Św. Marcin_h. czterogwiazdkowe

Zal. 3_część 2.1_formularz cenowy_okolica ul. Królowej Jadwigi_h. trzygwiazdkowe

Zal. 3_część 2.2_formularz cenowy_okolica ul. Królowej Jadwigi-h. czterogwiazdkowe

Zal. 3_część 3.1_formularz cenowy_okolica ul. Brandstaettera_hostele

Zal. 3_część 3.2_formularz cenowy_okolica ul. Brandstaettera_h. trzygwiazdkowe

Zal. 3_część 3.3_formularz cenowy_okolica ul. Brandstaettera_h. cztrogwiazdkowe

Zal. 4_wzór oświadczenia_wszystkie części