Zespół

 

 

DYREKCJA

Jerzy Moszkowicz – z wykształcenia teatrolog, w 1978 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1976 założył grupę teatralną Jan, czynnie działającą na polskiej scenie teatrów studenckich i alternatywnych. Realizował również liczne widowiska plenerowe i warsztaty teatralne, w tym na festiwalach kultury studenckiej FAMA. W latach 1970 – 1981 był kierownikiem programowym Ośrodka Teatralnego Maski w Poznaniu. Od 1984 roku do 1991 roku pełnił funkcję kierownika Studenckiego Centrum Kultury Eskulap w Poznaniu. Od 1991 roku dyrektor Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży (obecnie Centrum Sztuki Dziecka) w Poznaniu. W latach 1996 – 2002 prezydent Międzynarodowego Centrum Filmów dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ. W latach 2002 – 2009 członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci ECFA. W latach 2002 – 2007 członek Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży. Od roku 2007 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Reżyser spektakli teatralnych oraz programów telewizyjnych dla młodych widzów. Juror wielu międzynarodowych festiwali filmów dla dzieci i młodzieży.

jmoszkowicz@csdpoznan.pl

61 646 44 70

Agata Felikszewska-Igiel - zastępca dyrektora

aigiel@csdpoznan.pl

SEKRETARIAT

Anna Raichenbach - absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Centrum związana od 2012 roku. Prowadzi sekretariat, dodatkowo angażuje się w wybrane projekty instytucji. Rzeczy niemożliwe załatwia od ręki.

sekretariat@csdpoznan.pl

tel. 61 646 44 70

fax. 61 646 44 72 

DZIAŁ SZTUKI I EDUKACJI KULTUROWEJ

Agata Felikszewska-Igiel – absolwentka pedagogiki ze specjalizacją terapeutyczną i medialną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główny instruktor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Animatorka sztuki, producentka projektów muzycznych, koordynatorka projektów artystycznych, m.in.: Wakacji z Leonardem, Z różnych stron świata, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Dzieci, a także współorganizatorka działań w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Prowadzi zajęcia warsztatowe, teatralne i muzyczne, dla dzieci i nauczycieli.

aigiel@csdpoznan.pl

61 646 44 75

Zbigniew Rudziński – absolwent polonistyki. Studiował we Wrocławiu i w Poznaniu. Uczestnik studenckiego ruchu teatralnego w latach siedemdziesiątych. Instruktor, animator i organizator amatorskiego życia teatralnego wśród młodzieży w Poznaniu i w środowisku wiejskim. Przez wiele lat aktywny w Towarzystwie Kultury Teatralnej (propagator Proscenium) oraz ASSITEJ. Od 1985 roku w Centrum Sztuki Dziecka kształtuje działalność teatralną tej instytucji, m.in.: redaguje wydawnictwo Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, promuje współczesną dramaturgię, a także propaguje teatr dla najnajmłodszych.

zrudzinski@csdpoznan.pl

61 646 44 75

Joana Żygowska - polonistka, teatrolożka, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia o teatrze dla dzieci i młodzieży.

jgolecka@csdpoznan.pl

61 646 44 75

Wojciech Nowak – ukończył filologię polską ze specjalizacją teatrologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 10 lat pracował w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora „Marcinek”. Od 22 lat jest zatrudniony w Centrum Sztuki Dziecka, gdzie zajmuje się produkcją spektakli, filmów, imprez.

wnowak@csdpoznan.pl

61 646 44 77

Tadeusz Wieczorek – artysta malarz, animator edukacji przez sztukę. Absolwent malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W latach 1981-83 nauczyciel w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, od 1984 roku główny instruktor do spraw plastyki w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Od 2000 roku prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, w latach 2002-2010 przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Uczestniczy w indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą.

twieczorek@csdpoznan.pl

61 646 44 77

DZIAŁ FILMU, MEDIÓW AUDIOWIZUALNYCH I EDUKACJI MEDIALNEJ

Tatiana Kauczor-Radom – absolwentka Wydziału Organizacji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej PWSFTViT w Łodzi. Pracowała w Grupie Produkcyjnej MM Studio. Współpracowała jako kierownik produkcji przy realizacji filmów dokumentalnych, reportaży, spektakli teatralnych, telewizyjnych i radiowych spotów reklamowych. Od 2006 roku związana z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Młodego Widza Ale Kino!

produkcja.tatiana@alekino.com

61 646 44 81

Agnieszka Krajewska – ukończyła kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwuletni międzynarodowy kurs pedagogiki interkulturalnej organizowany przez Frankoński Ośrodek Kształcenia dla Pokoju. Od 1994 zatrudniona w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Sekretarz Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Koordynatorka wielu projektów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Współtworzy program Biennale Sztuki dla Dziecka. Organizatorka Forum nauczycieli i filmowców w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! oraz autorka programu warsztatów Animator Jutra w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR. Koordynatorka Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU.

akrajewska@csdpoznan.pl

61 646 44 78

Tomasz Basiński – absolwent psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Centrum Sztuki Dziecka zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem wniosków o dotacje unijne i państwowe oraz czuwaniem nad transportem kopii filmowych na Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!

tbasinski@alekino.com

61 646 44 81

Marta Grzesiuk – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odpowiedzialna za program filmów pełnometrażowych na MFF Młodego Widza Ale Kino!, program ANIMATORA DLA DZIECI oraz zagraniczne projekty filmowe Centrum Sztuki Dziecka (m.in. Polish Animation for Children on Screen).

festiwal@alekino.com

61 646 44 79

Marta Jodko – absolwentka historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku związana z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, początkowo jako współpracownik, obecnie jako stały pracownik. Od kilku lat współpracuje także z Muzeum Narodowym w Poznaniu, prowadząc zajęcia w Galerii Malarstwa i Rzeźby. Odpowiedzialna za program filmów krótkometrażowych na MFF Młodego Widza Ale Kino!

mjodko@alekino.com

61 646 44 79

Justyna Gołęckaukończyła studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracowała m. in. z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w zakresie projektów edukacyjno-teatralnych.

jgolecka@alekino.com

61 646 44 81

Marian Suchanecki – absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych: marketing w kulturze i sztuce Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz edukacja filmowa Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. W latach 1979-1986 asystent na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1986 roku pracuje w Centrum Sztuki Dziecka, gdzie zajmuje się pracownią wideo. Koordynator projektu Wielka Przygoda z Filmem.

msuchanecki@alekino.com

61 646 44 86

SEKCJA SCENA WSPÓLNA

Izabella Nowacka - absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz poznańskiej teatrologii. Interesuje się teatrem, dramaturgią współczesną oraz szeroko rozumianą sztuką dla dzieci. Współpracowała m.in. z Malta Festival Poznań, Międzynarodowym Festiwalem Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK, Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w ramach projektu Fundacji JUTROPERA oraz poznańskimi scenami teatralnymi. Związana z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, gdzie współpracuje przy organizacji i produkcji projektów teatralnych dla dzieci i młodzieży oraz koordynuje wydarzenia związane ze Sceną Wspólną w Poznaniu.

inowacka@csdpoznan.pl

61 646 44 75

Maciej Fincel

Emil Gąsiorek

DZIAŁ RELACJI PUBLICZNYCH

Ewa Obrębowska - Piasecka - absolwentka kulturoznawstwa na UAM, przez wiele lat dziennikarka i recenzantka związana z "Gazetą Wyborczą", "Głosem Wielkopolskim" i miesięcznikiem "IKS", animatorka działań kulturalnych, autorka i i współautorka kilku książek. W Centrum Sztuki Dziecka pracuje od 2015 roku 

media@csdpoznan.pl

61 646 44 82

530 665 508

Lucyna Perz 

lperz@csdpoznan

61 646 44 73

Magdalena Brylowska

698 662 442

mbrylowska@csdpoznan.pl

Matra Maksimowicz

884 936 747

mmaksimowicz@csdpoznan.pl

DZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

Małgorzata Ambroży – główna księgowa Centrum Sztuki Dziecka. Ze skrupulatnością rozlicza skomplikowane wnioski, czuwa nad wpłatami i wypłatami, księguje, sprawdza i przypomina.

mambrozy@csdpoznan.pl

61 646 44 85

Barbara Czarnecka - w dziale księgowości Centrum pracuje od 2015 roku.

bczarnecka@csdpoznan.pl

61 646 44 85

Julita Czyrkowska

jczyrkowska@csdpoznan.pl

61 646 44 85

Tadeusz Jakubowskiodpowiedzialny za transport i sprawy techniczne w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

tjakubowski@csdpoznan.pl