Centrum Sztuki Dziecka

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest samorządową instytucją kultury działającą już od 30 lat. Prowadzi wszechstronne i interdyscyplinarne działania w obszarze kultury dla dzieci i młodzieży. Celem instytucji jest inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci, promowanie i upowszechnianie wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowatorskich metod edukacji kulturalnej. Do zadań statutowych Centrum należy organizacja Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! oraz realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych.

Centrum jest pionierem wielu przedsięwzięć kulturalnych. Swoją misję wypełnia wielopłaszczyznowo: inspiruje debatę naukową i spotkania artystów, zajmuje się produkcją przedstawień teatralnych, organizacją różnorodnych warsztatów: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych. Prowadzi również działalność wydawniczą: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” oraz książki z serii „Sztuka i dziecko”. Centrum organizuje jedyny w Polsce interdyscyplinarny festiwal artystyczny dla dzieci – Biennale Sztuki dla Dziecka oraz największy festiwal filmowy dla dzieci i młodzieży – Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!