KARTA SENIORA - POZNAŃSKA ZŁOTA KARTA

Centrum Sztuki Dziecka przystąpiło do programu KARTA SENIORA - POZNAŃSKA ZŁOTA KARTA. W jego ramach Centrum udziela zniżek posiadaczom KARTY na bilety na organizowane przez siebie wydarzenia.

Zniżki dla posiadaczy Złotej Karty  obowiązują na bilety na większość wydarzeń organizowanych przez Centrum. Ze względu na dużą różnorodnośc repertuarową rodzaj i wysokość zniżki są ustalane indywidualnie dla każdego wydarzenia. Informacja o rodzaju zniżki jest każdorazowo umieszczana we wszelkich materiałach informacyjnych wydawanych przez instytucję – drukowanych repertuarach, programach, katalogach oraz na stronach internetowych Centrum. Wysokość zniżek wynosi od 30 do 50% ceny biletu.

Szczegółowe informacje:

rezerwacje@csdpoznan.pl

tel. 884 936 747

61 64 64 473