Zamówienia publiczne

Zamówienie publicznie, Poznań, 27 kwietnia 2016 r.

Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Ogłoszenie w BZP

SIWZ

Załącznik 1 OPZ

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6 a

Załącznik 6 b

Załącznik 7

Załącznik 8

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 i 2 pzp, Zamawiający informuję, że otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ, w zakresie następujących kwestii: 

1. Czy Zamawiający dopuści silnik o pojemności 2298cm3?

Zamawiający dopuszcza silnik o pojemności 2298cm3. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Załączników nr 1 i 3 do SIWZ.

2. Jak rozumieć sformułowanie - Tarcze kół aluminiowe?

Zamawiający wskazuje, że zapis tarcze kół aluminiowe oznacza wymóg posiadania przez oferowany pojazd aluminiowych felg.

3. Czy zapis w XVI. Punkt 3 o polisie OC - dotyczy polisy OC wykonawcy, czy też oferowanego pojazdu?

Wymóg SIWZ dotyczy polisy OC Wykonawcy, jako warunku jego udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy opłacenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

4 maja, 2016

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 i 2 pzp, Zamawiający informuję, że otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ, w zakresie następujących kwestii:

1. Czy zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia 90 dni od momentu podpisania umowy?

Nie. Zamawiający wymaga realizacji w terminie 30 dni od terminu podpisania umowy, która musi być zawarta w terminie związania ofertą.

2. Czy zamawiający dopuszcza pojazd o minimalnej wysokości przedziału pasażerskiego 1382 mm?

Tak. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Załączników nr 1 i 3 do SIWZ.

3. Czy zamawiający dopuszcza pojazd z 3 miejscami dla pasażerów w trzecim rzędzie dzielone, z regulacją oparcia bez podłokietników (są wyprofilowane boki tapicerki)?

Nie. Zamawiający utrzymuje wymóg dotychczasowy.

4. Czy zamawiający dopuszcza pojazd o DMC nie większej niż 3100 kg?

Nie. Zamawiający utrzymuje wymóg dotychczasowy.

5. Czy zamawiający dopuszcza klimatyzację manualną dla przestrzeni I rzędu (kierowca i pasażer) oraz osobną regulacją nawiewu dla pozostałej części pasażerskiej (II i III rząd)?

Tak. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby przestrzenie I oraz przestrzeń Ii i III rzędu miały odrębną regulację klimatyzacji. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Załączników nr 1 i 3 do SIWZ.

6. 

Czy zamawiający dopuszcza pojazd bez nawigacji fabrycznej lub z nawigacją fabryczną na karcie pamięci?

Nie. Zamawiający utrzymuje wymóg dotychczasowy.

7. Czy zamawiający dopuszcza pojazd z podłogą z tworzywa sztucznego (brak wykładziny dywanowej welurowej, jest wykładzina dywanowa z tworzywa sztucznego gumowanego)?

Tak. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Załączników nr 1 i 3 do SIWZ.

8. Czy zamawiający dopuszcza pojazd z gwarancją fabryczną na powłokę lakierniczą 24 miesiące bez limitu kilometrów?

Tak. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany Załączników nr 1 i 3 do SIWZ.

5 maja, 2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA