Przedłużamy termin zgłoszeń na Wielką Przygodę z Filmem!

Macie czas tylko do końca grudnia!

Do 31 grudnia czekamy na zgłoszenia do udziału w Wielkiej Przygodzie z Filmem.

To nie lada gratka, bo ogłaszamy właśnie jubileuszową edycję naszego projektu.

Już prawie od ćwierć wieku uczniowie poznańskich szkół realizują krótkie, autorskie filmy fabularne i dokumentalne pod opieką artystyczną zawodowych reżyserów, operatorów kamer, montażystów.

Projekt edukacyjno-artystyczny Wielka Przygoda z Filmem, który odbędzie się już po raz 25. adresowany jest do klas, kół lub grup filmowych i teatralnych, uczniów szkół podstawowych i średnich, zainteresowanych realizacją własnej etiudy filmowej.

Od 1994 roku w tym całorocznym przedsięwzięciu uczestniczyło przeszło 3000 uczniów, tworząc blisko 130 filmów.

Założeniem warsztatów jest aktywne zaangażowanie uczestników we wszystkie etapy powstawania filmu: od pomysłu do realizacji, od scenariusza, poprzez plan filmowy do montażu. Uczestnicy wybierają temat, piszą scenariusz, rozdzielają między siebie niezbędne do powstania filmu funkcje. Rolą opiekuna artystycznego jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji pomysłu. Zajęcia stanowią praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej, a zarazem przygotowują do samodzielnej i krytycznej analizy oraz interpretacji różnorodnych produkcji filmowych i telewizyjnych. Zajęcia umożliwiają młodzieży poznanie podstaw warsztatu, techniki i technologii realizacji filmu, pozwalając im na rozwijanie swoich zainteresowań indywidualnie lub w amatorskich klubach filmowych.

Od kilkunastu lat warsztaty są adresowane także do dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej, do głuchoniemych, niewidomych, a także podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych oraz innych organizacji i stowarzyszeń opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Zadaniom edukacji filmowej towarzyszą wówczas także cele terapeutyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne.

Dotychczas warsztaty prowadzili m. in.: Tomasz Dettloff, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski, Stanisław Jędryka, Rałał Jerzak, Krystyna Krupska-Wysocka, Stanisław Lenartowicz, Igor Mołodecki, Jerzy Moszkowicz, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Mariusz Palej, Michał Rosa, Wiktor Skrzynecki, Maciek Sterło-Orlicki.

Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych jest płatne – 10 zł od osoby za uczestnictwo w 10 spotkaniach projektu.

Do uczestnictwa w projekcie zaprosimy grupy filmowe, które wyłonimy na podstawie oceny „pakietu zgłoszeniowego”, zawierającego dane grupy (liczba osób, wiek, szkoła, krótkie cv opiekuna pedagogicznego, dane adresowe i kontaktowe) oraz krótką informację, dlaczego chcecie brać udział w warsztatach filmowych, a także krótkiego opisu pomysłu na film. Wszystkie spotkania warsztatowe (oprócz zdjęć i zajęć montażowych) odbędą się na terenie szkoły, według następującego harmonogramu

(styczeń – grudzień 2019):

- styczeń  – spotkanie organizacyjno-kwalifikacyjne (2 godziny),

- styczeń, luty, marzec, kwiecień – etap scenariuszowy (napisanie scenariusza i scenopisu), przeprowadzenie castingu i próby aktorskie, omówienie przygotowania planu zdjęciowego (3 warsztaty z opiekunem artystycznym, po 4-6 godzin oraz 1 spotkanie z operatorem kamery – warsztat operatorsko realizacyjny – 2 godziny),

- marzec, kwiecień, maj, wrzesień – etap zdjęciowy – 3-dniowy plan po 5-7 godzin, realizowany 2-kamerowo (możliwość operowania drugą kamerą przez uczestników) z reżyserem i profesjonalnym operatorem po 5-8 godzin,

- wrzesień, październik, listopad – etap montażowy (montaż i udźwiękowienie filmu) z opiekunem artystycznym  i montażystą, 1 warsztat).

grudzień – zakończenie projektu uroczystym pokazem podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu.

Etiudy mogą wziąć udział w amatorskich konkursach filmowych w kraju i zagranicą.

Warunki naboru grup warsztatowych:

- w projekcie mogą uczestniczyć grupy ze szkół podstawowych (siódma klasa) oraz szkół średnich miasta Poznania i jego najbliższych okolic,

- w imieniu zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, deklarację zgłaszają opiekunowie z ramienia szkoły czy instytucji,

- zgłoszenie powinno być podpisane przez opiekuna oraz zawierać niezbędne dane kontaktowe (nazwa i adres szkoły/instytucji, nazwisko opiekuna pedagogicznego, nr tel., e-mail),

- deklaracja powinno zostać nadesłana lub dostarczona na adres Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu do 31 grudnia

- o zakwalifikowaniu powiadomimy na przełomie grudnia/stycznia,

- zgłoszenie traktujemy jako wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie,

- opiekunowie z ramienia szkoły/instytucji sprawują opiekę nad uczestnikami podczas warsztatów, nadzorują i koordynują zadania wyznaczone przez opiekuna artystycznego oraz przyjmują odpowiedzialność materialną w przypadku wypożyczenia sprzętu i kamer wideo z Centrum.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian liczby grup uczestniczących w projekcie. Ostateczna decyzja o uczestnictwie grupy zapadnie po spotkaniu koordynatora projektu z uczniami i opiekunem pedagogicznym na początku stycznia br.

Szczegółowych informacji o warsztatach udziela koordynator projektu:

Marian Suchanecki, tel. 061 64 64 486, 503 108 159, msuchanecki@alekino.com, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. św. Marcin 80/82, III piętro, p.330

Wybrane filmy z poprzednich edycji warsztatów można zobaczyć TUTAJ.

Cykl warsztatów Wielka Przygoda z Filmem realizowany jest pod patronatem i wsparciem  Stowarzyszenia Filmowców Polskich.