Wielka Przygoda z Filmem na Festiwalu Ale Kino!

Premiera warsztatowych filmów miała miejsce w samo południe!
7 grudnia, przy wypełnionej po brzegi Sali Multikina 51 odbyła się kinowa premiera filmów 24. edycji Wielkiej Przygody Z Filmem.

Projekt artystyczno-edukacyjny „Wielka Przygoda z Filmem” stanowiący cykl zajęć warsztatowych dotyczących realizacji filmu jest prowadzony w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu od 1994 roku. W dotychczasowych 24 edycjach w warsztatach uczestniczyło ok. 3000 uczniów poznańskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, realizując pod opieką artystyczną znanych polskich reżyserów ok. 130 krótkich filmów fabularnych i dokumentów.  

Całoroczny cykl warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży realizowany jest pod  patronatem i przy wsparciu Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Podczas seansu uczestnicy warsztatów i ich goście mogli obejrzeć 4 tegoroczne filmy:

- „Kreda” – film zrealizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 (Gimnazjum nr 55) w Poznaniu pod opieką artystyczną Maćka Sterło-Orlickiego oraz opieką pedagogiczną Anny Weroniki Grali

-  „Karol i Karola” –  film podopiecznych  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zrealizowany pod opieką artystyczną Rafała Jerzaka oraz opieką pedagogiczną Małgorzaty Jerzyńskiej-Szmaj i Anny Tyran

- „Płynące obrazy” – film uczniów Liceum Plastycznego w Poznaniu zrealizowany pod opieką artystyczną Mikołaja Haremskiego oraz opieką pedagogiczną Anny Jabłońskiej

-  „Dwa serduszka” – film podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu pod opieką artystyczną Jacka Filipiaka oraz opieką pedagogiczną: Grażyny Olejnik-Glumińskiej, Katarzyny Majorczyk, Ewy Olejnik i Michała Remesza.

Młodzi filmowcy odebrali Dyplomy Uznania dyrektora MFFMW Ale Kino! i po obejrzeniu seansu przez publiczność festiwalową spotkali się z reżyserami sprawującymi opiekę artystyczną podczas realizacji ich filmów.


Cykl warsztatów Wielka Przygoda z Filmem realizowany jest pod patronatem i wsparciem  Stowarzyszenia Filmowców Polskich.