Współpraca

  • Portal edukacyjny dla dzieci, rodziców i nauczycieli - baza materiałów o sztuce współczesnej  

 

  • Festiwal Ale Kino! należy do Koalicji dla Edukacji Filmowej